Familie rådgivning

Familieforløbet målretter sig til familier der i gennem længere tid har haft udfordringer. Dette kan blandt andet være diagnoser i familien, skolevægring, misbrug eller ubearbejdet sorg eller krise i familien.

Ved at I får støtte og vejledning kan jeg hjælpe jer med at overvinde de udfordringer, I står over for, og opbygge et sundere og lykkeligere liv.

Mine erfaring som familie behandler

De sidste 15 år har jeg arbejdet med unge, især unge med særlige behov eller udfordringer, som har gjort at deres liv har været udfordrende. Dette har tit påvirket deres forhold til familien, ligesom der også kan være uhensigtsmæssige mønstre i familien, som påvirker den unge.

Jeg har 10 år siddet i forældredebatgruppe, hvor forældre til anbragte børn har mødtes. Her har formålet været at tale om det, der rør sig følelsesmæssigt og i deres sind. Her er man blevet mødt ligeværdige, som sidder med de samme følelsesmæssige udfordringer.

Igennem flere år har jeg desuden arbejdet som miljøterapeut på socialpædagogiske opholdssteder for børn og unge.

Sådan foregår et forløb

Ethvert forløb tilpasses altid den enkelte familie og de problematikker eller udfordringer, de står med.

Igennem et forløb kan der både være individuelle sessioner og fælles familiesessioner.

Forløbets varighed kan variere alt efter omstændighederne.

Kontakt mig gerne her for at høre mere om muligheden