Indre Barn Traumeterapi

Trauma er mange ting, men de fleste traumer er skabt gennem din opvækst. De er med til at afgøre de valg du tager i dit voksenliv.

Du har sikkert flere mønstre, som trigger dig gang på gang. En bestemt type kollega, kæreste, udfordring eller du kan se, din adfærd minder om dine forældre. De beslutninger, vi tager i voksenliv, træffes ud fra erfaringer, som vi har fået igennem de første syv års liv. Det er dét, som vi går ind og arbejder med i Indre Barn Traumeterapien.

FORLØSNING AF TRAUMET KAN FORLÆNGE DIN LEVETID OG GØRE DIG GLADERE I NUET.

Hvad begrænser dig lige nu?

Har du brug for at skabe en ny og tæt relation til dig selv, så kan vi sammen møde dine indre børn, som er grundlaget for dine beslutninger i dit voksenliv. Lad os sammen se på dit indre barn trauma. Du er lige nu i en stresset og eller presset situation. Du får hjertebanken, flimmer for øjne, du bliver trigget af bestemte persontyper og har gjort det hele livet. 

Du har mod på, at møde dit indre barn, tage det til dig, kramme det og få det med dig som en ressource, så du kan gøre noget  andet med dit liv.

Hvad har du brug for?

Hvad begrænser dig lige nu? 

Indre Barn Metoden opløser traumet 

Indre barn metoden er en metode til at møde sig selv kærligt i alle de tilknytningsmønstre, der er. Alle de elementer, der er i spil i forbindelse med traumer, er lagt ind i modellen: bevidstgørelse, kroppen, nervesystemet og hjernen.

Indre barn metoden er en guidning ind i den sansning, som føles voldsom og ubærlig. Metoden lærer os, hvordan vi kan gå varsomt ind i og ud af sansningen. Vi bliver nødt til at komme ned og hente de sansninger, som vores indre barn oplever, og tage dem med op i den bevidsthed, vi har nu. Med metoden giver nervesystemet slip. Og når nervesystemet giver slip, så oplever vi ro. Vi kan mærke kroppen igen, hvilket giver os motivation til at bevæge den. Hjernen virker bedre, så vi får lyst til at være kreative. Følelseslivet bliver rigt – og i stedet for at følelserne er vores fjende, bliver de berigende – vi kan i højere grad blive rørt over skønhed i naturen eller i musik.

Vi kan ikke lave om på historien, det der er sket er sket. Men med indre barn metoden kan vi lave om på, hvordan det klienten oplevede, da personen var barn, føles i kroppen i dag. Vi kan lave om på, hvordan han eller hun reagerer, når personen kommer i kontakt med gamle følelsesmønstre.Effektiv behandling til forløsning af traumer fra opvæksten

Indre barn-metoden er en af de mest effektive behandlingsmetoder til forløsning af de traumer, der er skabt gennem vores opvækst. Det kan f.eks. være de psykiske skader, der kommer af at vokse op i et hjem med alkohol, vold, psykisk sygdom, eller andre omstændigheder, hvor barnet har oplevet fraværende eller krænkende adfærd.

Videnskaben viser, at helt op til 80 procent af de beslutninger, vi træffer i et voksenliv, træffes ud fra erfaringer, som vi har fået igennem de første syv år af vores liv. Som Indre Barn terapeut får du en nøgle til at kunne arbejde med en af tidens mest anerkendte og effektfulde metoder til traumeforløsning og livs-coping.

Erfaringerne fra vores tidlige barndom koder os til, hvordan vi forholder os og håndterer de situationer og kriser, der opstår igennem livet.

Forløsning af traumer kan forlænge din levetid og gøre dig gladere i nuet